expert na ochranu vodných tokov, rybárstvo a poľovníctvo

Poľovníctvo