expert na ochranu vodných tokov, rybárstvo a poľovníctvo

KontaktAQUABELES, s.r.o.
Rieka 2307
022 01 Čadca

RNDr. František Beleš – konateľ
tel. kontakt: +421 904 952372
aquabeles.sro@gmail.com

Kontaktná osoba Ing. Peter Beleš, PhD.
tel. číslo: +421 903 513213
pbeles778@gmail.com